www.polska-sztanga.pl
   Marek Drzewowski  tel. 602 213 952  gg: 1961590  e-mail:baleno@poczta.onet.pl                           Łukasz Paliœświat  tel: 608 472 689     e-mail:lukaszpaliswiat@gmail.com
www.polska-sztanga.pl
Fax: +48 (58)77 80 241

MENU
 STRONA GŁÓWNA
 SYLWETKI
 GALERIA ZDJĘĆ
 WYNIKI
 REKORDY
 RANKINGI
 INNE
 KSIĘGA GOŚCI
 ARCHIWUM
 TEMATY
 TOP 10
 DO POBRANIA
 LINKI
 ZGŁOŚ PROBLEM

ZOBACZ RÓWNIEŻ
    
    
*************************


 


*************************
  

  

LIDERZY
LIDERZY KRAJOWYCH TABEL
20.12.2013r

KOBIETY
48: 175 - Marzena Karpińska (Znicz B.)
53: 183 - Marzena Karpińska (Znicz B.)
58: 207 - Joanna Łochowska (UKS Z. G.)
63: 205 - Anna Leśniewska (Mazovia C.)
69: 215 - Patrycja Piechowiak (Budowlani)
75: 231 - Ewa Mizdal (Unia H.)
75+: 232 - Małgorzata Wiejak (Zawisza B.)

MĘŻCZYZNI
56: 230 -Maciej Przepiórkiewicz (Józefovia)
62: 250 - Dominik Kwapisz (Stal K.)
69: 292 - Damian Wiśniewski (Zawisza B.)
77: 351 - Krzysztof Zwarycz (Górnik P.)
85: 380 - Adrian Zieliński (Tarpan M.)
94: 385 - Adrian Zieliński (Tarpan M.)
105: 404 - Bartłomiej Bonk (Budowlani O.)
105+: 422 - Marcin Dołęga (Zawisza B.)

ONLINE
Witaj, Anonim
Pseudonim
Hasło
(Zarejestruj się)
Członkostwo:
Ostatni: Gregor77
Nowe dzisiaj: 0
Nowe wczoraj: 0
Wszystkie: 844

Na stronie:
Gości: 137
Użytkowników: 0
Razem: 137

AKTUALIZACJEDarmowe liczniki

stat4u


OSTATNIE KOMENTARZE
· 1 KS BUDOWLANI OPOLE Z XXIII TYTUŁEM MISTRZA POLSKI !!!
· 2 KS BUDOWLANI OPOLE Z XXIII TYTUŁEM MISTRZA POLSKI !!!
· 3 KLUBOWE MISTRZOSTWA TURCJI JUNIOREK I JUNIORÓW DO LAT 17 !
· 4 KLUBOWE MISTRZOSTWA TURCJI JUNIOREK I JUNIORÓW DO LAT 17 !
· 5 CZYSTKA W AZERSKICH CIĘŻARACH STAŁA SIĘ FAKTEM !
· 6 CZYSTKA W AZERSKICH CIĘŻARACH STAŁA SIĘ FAKTEM !
· 7 MISTRZYNI ŚWIATA Z WROCŁAWIA… NA DOPINGU !
· 8 AZERSKI DOPING… JUŻ NIE 9, LECZ… 18 PRZYPADKÓW !!!
· 9 MISTRZOSTWA EUROPY SENIORÓW – DZIEŃ I
· 10 MISTRZOSTWA EUROPY SENIORÓW – DZIEŃ I
PS Informuje: ŁUKASZ PALIŚWIAT NOWYM WSPÓŁPRACOWNIKIEM „PSz” !
PS Informuje
Nie trwały zbyt długo poszukiwania, osoby chcącej aktywnie współpracować z „Polską Sztangą”. Wśród kilku ofert, jakie otrzymaliśmy na największe uznanie zasługiwała propozycja Łukasza PALIŚWIATA (91), który jest nie tylko czynnym zawodnikiem Włókniarza Konstantynów Łódzki, ale także wykwalifikowanym fiz- joterapeutą. Sportem pasjonuje się od najmłodszych lat, jest również zwolen- nikiem aktywności ruchowej i zdrowego odżywiania. Wśród licznych ciężarowych osiągnięć wyróżnić należy m.in.: Międzynarodowe Mistrzostwo Polski AZS w 2012r., III miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w 2013r., Akademickie Mistrzostwo Polski w 2013r. i Mistrzostwo Polski LZS w 2011r. Łukasz Paliświat startuje także w trójboju siłowym, gdzie udało mu się zająć I miejsce w „Grand Prix” i w crossficie. Jest również sędzią podnoszenia ciężarów i statystykiem sportowym tej dyscypliny sportu… Na początek, próbka jego niewąt- pliwego „talentu” i „Ranking Polski  w podnoszeniu ciężarów seniorów wg stanu na dzień 31.08.br (K+M razem)”. Zachęcamy do analizy a wszelkie ewentualne uwagi proszę kiero- wać na adres mailowy: lukaszpaliswiat@gmail.com > RANKING POLSKI KOBIET I MĘŻCZYZN W 2014 ROKU (pdf)Łukasz PALIŚWIAT (91, Włókniarz Konstantynów Łódzki) nowym współpracownikiem
„Polskiej Sztangi”... witamy na pokładzie !

Wysłany przez Autor dnia @31-08-2014 o godz. 21:13:13 @ (143 odsłon)
(komentarze? | PS Informuje | Wynik: 0)

Z Oceanii: VIII IGRZYSKA MIKRONEZJI !
Z Oceanii
W dn. 24-25.07.br w Pohnpei (FSM) odbył się turniej podnoszenia ciężarów, rozgrywany w ramach „VIII Igrzysk Mikronezji”, w których wystąpiło ogółem 14 kobiet i 47 mężczyzn z Nauru, Palau i Mikronezji, w skład której weszły m.in. wyspy Chuuk, Pohnpei, Kosree i Yap oraz Wysp Marshalla. Podczas zawodów najlepsze wyniki uzyskali, w 48 kg: Lomina TIBON (94, MHL; 47,3) – 140 (60+80) – 232,5 pkt., 53 kg: Marine Violet BURNS (95, MHL; 51,5) – 118 (53+65), 58 kg: Chanity LARE (98, MHL; 54,5) – 93 (43+50), 63 kg: Mathlynn SASSER (96, MHL; 62,2) – 165 (70+95) – 221,2 pkt., 69 kg: Alexandra PATRIS (89, PLW; 68,0) – 166 (71+95), 75 kg: Loretta TINAN (95, FSM/Yap; 73,0) – 83 (37+46) i w +75 kg: Maria FATHAN- GIN (95, FSM/Yap; 77,6) – 154 (65+89) wśród kobiet oraz w 56 kg: Patterson RIVER (99, MHL; 55,5) – 158 (70+88), 62 kg: Peter ENOCH (97, MHL; 61,3) – 218 (95+123), 69 kg: Manuel MINGINFEL (78, FSM/Yap; 68,4) – 274 (121+153) – 372,4 pkt., 77 kg: Loir TAMARE (95, MHL; 71,0) – 224 (96+128), 85 kg: Bob Kabuati SILAS (94, MHL; 78,4) – 261 (111+150), 94 kg: Fidelis FALMED (93, FSM/Yap; 88,0) – 261 (111+150), 105 kg: David BARNHOUSE Jr (92, MHL; 103,1) – 230 (120+110) i w +105 kg: Daniel RAMNGEN (77, FSM/Yap; 123,0) – 196 (86+110) wśród mężczyzn > WYNIKI: sesja 1, sesja 2, sesja 3, sesja 4, sesja 5 (pdf)Wysłany przez Autor dnia @29-08-2014 o godz. 20:39:32 @ (30 odsłon)
(komentarze? | Z Oceanii | Wynik: 0)

PS Informuje: „POLSKA SZTANGA” POSZUKUJE NOWEGO WSPÓŁPRACOWNIKA !
PS Informuje
„PSz” poszukuje pilnie nowego współpracownika, najlepiej pasjonatę „zako- chanego” w podnoszeniu ciężarów. Nasz dotychczasowy, wieloletni współpra- cownik – Rafał Grażawski, w grudniu 2012 roku został członkiem Zarządu PZPC a jednocześnie pracownikiem PZPC i… tam też się aktualnie realizuje. Wraz z jego odejściem „Polska Sztanga” dużo straciła, natomiast PZPC sporo zyskał ! W chwili obecnej, codzienne obowiązki służbowe twórcy i właściciela „PSz” nie pozwalają na tworzenie tego wszystkiego, co jeszcze do niedawna wykonywały dwie osoby… Brak tej „drugiej” osoby jest z całą pewnością dostrzegalny na naszej witrynie (głównie w kwestii braku opracowań statystycznych), która jednak, po 10 latach swojej nieprzerwanej działalności w dalszym ciągu cieszy się niezaprzeczalnym autorytetem i uznaniem, szczególnie poza granicami naszego kraju. W ostatnim okresie czasie miałem okazję tego doświadczyć, chociażby podczas pobytu w Armenii i Azerbejdżanie. W świetle powyższego „Polska Sztanga” poszukuje zatem nowego współpracownika, który zająłby się głównie zagadnieniami statystycznymi (np. opracowywaniem rankingów krajowych i zagranicznych itp), stąd też preferowana jest osoba o zamiłowaniach do statystyki sportowej. Wszystkich chętnych zapraszam do bezpośredniego kontaktu telefonicznego - 602-213-952 lub e-mailowego - baleno@poczta.onet.pl (Marek Drzewowski)

Wysłany przez Autor dnia @28-08-2014 o godz. 20:44:24 @ (40 odsłon)
(komentarze? | PS Informuje | Wynik: 0)

Prasa Donosi: ADRIAN ZIELIŃSKI ROZWAŻA WCIĄŻ ZMIANĘ OBYWATELSTWA !?!
Prasa donosi
Ad­rian ZIELIŃSKI (90, Tarpan Mrocza) – mistrz olim­pij­ski w pod­no­sze­niu cię­ża­rów, o możliwej zmianie obywatelstwa mówił jeszcze podczas igrzysk w Londynie (2012) a nawet jeszcze wcześniej. Jak jednak twierdzi wciąż otrzy­mu­je nowe ofer­ty zmia­ny oby­wa­tel­stwa. Na ła­mach wczorajszego wydania „Prze­glą­du Spor­to­we­go” za­po­wiedział że po igrzy­skach olim­pij­skich w Rio de Ja­ne­iro (2016) roz­wa­ży każdą pro­po­zy­cję...

Szy­mon To­ma­sik: Ostat­nio nad pol­ski­mi cię­ża­ra­mi znowu za­wisł do­pin­go­wy smro­dek. Wpa­dli brat pre­ze­sa Pol­skie­go Związ­ku Pod­no­sze­nia Cię­ża­rów Syl­we­ster Ko­łec­ki, syn tre­ne­ra kadry Piotr Chru­ście­wicz, a teraz toczy się po­stę­po­wa­nie w spra­wie Krzysz­to­fa Zwa­ry­cza. Nie prze­szka­dza to Panu? Chcąc nie chcąc, je­dzie­cie na jed­nym wózku...

Ad­rian Zie­liń­ski: Mam na­dzie­ję, że spra­wa Krzysz­to­fa zo­sta­nie szyb­ko wy­ja­śnio­na. Po­bra­ne prób­ki ba­da­no trzy­krot­nie i za każ­dym razem uzy­ski­wa­no inny wynik. Dziw­ne. Czy na dole bu­tel­ki wódki sto­ją­cej na stole jest 20 pro­cent al­ko­ho­lu, a na górze 60 pro­cent? Wiem, że wrzu­ca się nas do jed­ne­go worka, ale cię­ża­ry nie są całe ska­żo­ne do­pin­giem. Widać u nas ten pro­blem, ale to samo dzie­je się w lek­ko­atle­ty­ce, ko­lar­stwie i wielu in­nych spor­tach. Ostat­nio sły­sza­łem, że nawet w żużlu.

Pre­zes Ko­łec­ki chwa­li się, że na ten rok w kasie PZPC jest 11 mi­lio­nów zło­tych. To pra­wie dwa razy wię­cej pie­nię­dzy niż dwa lata temu. Mistrz olim­pij­ski Ad­rian Zie­liń­ski pew­nie wresz­cie żyje jak pą­czek w maśle.

- Do nie­daw­na prak­tycz­nie wszyst­kie pie­nią­dze szły na dwie grupy, czyli re­pre­zen­ta­cje se­nio­rów i se­nio­rek. Teraz wię­cej moż­li­wo­ści mają kadry do 17, 20 i 23 lat. Nie je­stem jesz­cze taki stary, le­d­wie dwa lata star­szy niż za­wod­ni­cy z mło­dzie­żów­ki, ale od 19. roku życia tre­nu­ję z kadrą se­nio­rów, bo w re­pre­zen­ta­cjach ju­nior­skich nie było tak do­brych wa­run­ków. Teraz są od­żyw­ki, sprzęt do dźwi­ga­nia, opie­ka me­dycz­na. Nic, tylko tre­no­wać i robić po­stę­py.

Py­ta­łem o Pana, nie o ju­nio­rów.

- W 2010 roku, dzię­ki zło­te­mu me­da­lo­wi mi­strzostw świa­ta w An­ta­lyi, wy­pra­co­wa­łem sobie in­dy­wi­du­al­ną ścież­kę przy­go­to­wań. Już wcze­śniej nie mo­głem na­rze­kać na wa­run­ki. Nic się nie zmie­ni­ło.

A jed­nak Pan tro­chę na­rze­kał. Życie po suk­ce­sie w Lon­dy­nie miało wy­glą­dać ina­czej. Dziś już Pan wie, że w cza­sie ka­rie­ry nie odło­ży Pan na eme­ry­tu­rę ?


- Za­cy­tu­ję mo­je­go przy­ja­cie­la Ar­se­na Ka­sa­bi­je­wa: Żyję cię­ża­ra­mi, ale nie z cię­ża­rów. Tak bę­dzie rów­nież po za­koń­cze­niu ka­rie­ry. To nie piłka nożna, gdzie za samo pod­pi­sa­nie kon­trak­tu za­wod­nik na moim po­zio­mie ka­su­je tyle, że nie musi się już o nic mar­twić. U nas każde za­wo­dy to walka o byt.

Zaraz po igrzy­skach wspo­mi­nał Pan o pro­po­zy­cjach zmia­ny oby­wa­tel­stwa, skła­da­nych przez inne fe­de­ra­cje, w tym nie­miec­ką. Czy temat nadal jest go­rą­cy ?

- Będę roz­wa­żał tę pro­po­zy­cję po igrzy­skach w Rio de Ja­ne­iro. Jeśli nic się nie zmie­ni... Gdy­bym chciał, już w Bra­zy­lii star­to­wał­bym w bar­wach in­ne­go pań­stwa.

Za nami po­ło­wa drogi mię­dzy Lon­dy­nem a Rio. Czy jest Pan za­do­wo­lo­ny z pracy, jaką Pan wy­ko­nał przez ostat­nie dwa lata ?

- Wszyst­ko idzie zgod­nie z pla­nem. Może nawet le­piej niż się spo­dzie­wa­łem. Tylko się cie­szyć i od­pu­kać, by nic się nie stało.

Bę­dzie Pan uroz­ma­icał przy­go­to­wa­nia ? Pla­no­wał Pan wy­jazd do USA.

- W tym roku już nie zdążę. Chcie­li­śmy się tam wy­brać z Anitą Wło­dar­czyk i jej tre­ne­rem, ale nie wy­pa­li­ło. Może uda się za kilka mie­się­cy. Lubię zmie­niać oto­cze­nie, to do­dat­ko­wy bo­dziec. Cią­gła praca w jed­nym miej­scu mi nie służy, w domu zu­peł­nie nie umiem tre­no­wać. Wy­jaz­dy we­szły mi w krew.

Za Panem już kilka star­tów w nowej ka­te­go­rii - 94 kg. To było dobre po­su­nię­cie, czy po pro­stu nie miał Pan in­ne­go wyj­ścia ?

- Gdy­bym miał jesz­cze raz po­dej­mo­wać tę de­cy­zję, zmie­nił­bym ka­te­go­rię od razu po Lon­dy­nie. Wy­stęp w ubie­gło­rocz­nych mi­strzo­stwach świa­ta we Wro­cła­wiu (Zie­liń­ski zajął 4. miej­sce w kat. 85 kg - przyp. red.) był naj­więk­szym błę­dem w moim życiu. Wia­do­mo, im­pre­za u sie­bie, li­czy­li na mnie ki­bi­ce i zwią­zek, ale uwa­żam, że po­wi­nie­nem peł­nić wtedy rolę ko­men­ta­to­ra spor­to­we­go i eks­per­ta, a nie brać udział w ry­wa­li­za­cji o medal.


Tre­nu­je Pan cię­żej niż będąc za­wod­ni­kiem ka­te­go­rii 85 kg ?


- To lo­gicz­ne - wyż­sza ka­te­go­ria wa­go­wa to więk­sze cię­ża­ry, więc i bar­dziej wy­ma­ga­ją­cy tre­ning. Cza­sem jesz­cze łapię się na tym, że gdzieś głę­bo­ko w gło­wie, w pod­świa­do­mo­ści, sie­dzą stare przy­zwy­cza­je­nia. Robię coś i mówię: Tre­ne­rze, za dużo tego. Żebym się nie za­je­chał. Zaraz jed­nak sły­szę ri­po­stę: Ad­rian, je­steś już w wyż­szej ka­te­go­rii. To już nie jest to samo.


Ad­ap­ta­cja do no­wych re­aliów nie za­chwie­je Pana pew­no­ści sie­bie ? W mi­strzo­stwach Eu­ro­py, Me­mo­ria­le Ma­la­ka czy fi­na­le dru­ży­no­wych mi­strzostw Pol­ski miał Pan sporo nie­uda­nych po­dejść. Sztan­ga czę­sto spa­da­ła znad głowy.

- Tak, ale to wy­ni­ka­ło z błę­dów i braku oby­cia z więk­szy­mi cię­ża­ra­mi. Do tej pory w pod­rzu­cie mia­łem wszyst­ko opa­no­wa­ne na po­zio­mie około 210 kg. Teraz trze­ba dźwi­gać 220 kg i wię­cej. Tamte star­ty były bar­dzo po­trzeb­ne, bo gdzieś trze­ba zy­skać do­świad­cze­nie.

Te­go­rocz­ne mi­strzo­stwa świa­ta w Ka­zach­sta­nie są dla Pana celem czy tylko przy­stan­kiem w dro­dze do Rio ?

- Chcę tam zdo­być medal, ale naj­waż­niej­sze są igrzy­ska. Po­wta­rza­my z tre­ne­rem Jur­kiem Śli­wiń­skim, że do Ał­ma­tów trze­ba je­chać przy­go­to­wa­nym bar­dzo do­brze, ale na igrzy­ska zaj...


Widzi Pan sie­bie na olim­pij­skim po­mo­ście w 2020 roku ?

- Żyję do Rio. Ni­cze­go dalej nie pla­nu­ję.

Chce Pan skoń­czyć ka­rie­rę za dwa lata ?

- Skąd­że. Po pro­stu nie za­przą­tam sobie głowy czymś, co ma na­stą­pić za sześć czy dzie­sięć lat. Żyję tu i teraz, czer­piąc z tego ra­dość. Po Rio będę my­ślał, co dalej.

Wysłany przez Autor dnia @28-08-2014 o godz. 20:37:07 @ (45 odsłon)
(komentarze? | Prasa Donosi | Wynik: 0)

Z Kraju: X TURNIEJ ZIEMI PUŁAWSKIEJ W PODNOSZENIU CIĘŻARÓW !
Z Kraju
W dn. 23-24.08.br w Puławach rozegrano „X Turniej Ziemi Puławskiej w pod- noszeniu ciężarów”, połączony z II rundą „Lubelskiej Ligi Juniorek i Juniorów”, w których to imprezach rywalizowało ogółem 26 kobiet i 33 mężczyzn z 10 klubów. Podczas zawodów najlepsze wyniki uzyskali: Zuzanna MAJEWSKA (96, Wisła Puławy; 96,5) – 173 (78+95) – 185,8 pkt. i Klaudia WITKOWSKA (99, Unia Hrubieszów; 50,5) – 109 (49+60) – 171,1 pkt. wśród juniorek oraz Marcin IZDEBSKI (99, Orlęta Łuków; 80,5) – 233 (108+125) – 286,4 pkt. i Hubert HARASIMIUK (98, GOK Koroszczyn; 73,4) – 210 (100+110) – 271,9 pkt. wśród juniorów. Drugą rundę „Lubelskiej Ligi Juniorek i Juniorów” wygrały Orlęta Łuków – 932,4 pkt., przed Wisłą Puławy – 857,3 pkt. i GOK Koroszczyn – 818,6 pkt. Po II rundach rozgrywek prowadzi GOK Koroszczyn – 1659,5 pkt. przed KS Agros Zamość – 1641,7 pkt. i MKS Unia Hrubieszów – 1629,4 pkt. > WYNIKI INDYWIDUALNE, LUBELSKA LIGA JUNIORÓW (pdf)Dekoracja medalistów kategorii wagowej do 56 kg wśród juniorów do lat 17, na
najwyższym stopniu podium - Kacper MAGIELNICKI (98, MULKS Zirve Terespol).
Wśród dekorujących... niewidziany od dość dawna - Zygmunt WASIELA !Juniorzy Orląt Łuków wraz z swym trenerem - Robertem DOŁĘGĄ !Zespół MULKS Zirve Terespol i jego trener - Marek ZIELONKA !
(zdjęcia: Marek Zielonka i Robert Dołęga)

Wysłany przez Autor dnia @26-08-2014 o godz. 21:24:38 @ (84 odsłon)
(komentarze? | Z Kraju | Wynik: 0)

Z Iranu: INAUGURACJA IRAŃSKIEJ LIGI SENIORÓW !
Z Iranu
W dn. 22.08.br rozegrano inauguracyjną kolejkę I rundy „Irańskiej Ligi Senio- rów”. Podczas zawodów, które stały na wysokim poziomie najlepsze wyniki uzyskali, w 56 kg M: Majid ASKARI (91, IRN) – 270* (125+145), 62 kg M: Mey- sam FIROUZI (IRN) – 273 (123+150), 69 kg M: Jaber BEHROUZI (91, IRN; 68,94) – 331 (151+180) – 445,3 pkt., 77 kg M: Massoud CHATRAVY (IRN) – 337 (152+ 185), 85 kg: Kianoush ROSTAMI (91, IRN) – 380 (175+205) – 454,1 pkt., 94 kg M: Saeid MO- HAMMADPURKARKARAGH (93, IRN) – 385 (175+210) – 439,2 pkt., 105 kg M: Hamed MAJIDI (88, IRN) – 402 (181+221) – 439,3 pkt. i w +105 kg M: Behdad SALIMIKORDASIABI (89, IRN) – 464 (210+254) – 464,1 pkt. W klasyfikacji zespołowej przodownictwo w tabeli objął zespół ESCO (Esfahan Steel Company) – 54,31 pkt. przed National Drilling Company – 51,23 pkt. oraz Eagle Air Force – 47,67 pkt. > WYNIKI  Behdad SALIMIKORDASIABI (89, IRN) – 464 (210+254) – 464,1 pkt. był najlepszym
zawodnikiem inauguracyjnej kolejki I rundy „Irańskiej Ligi Seniorów”. Uzyskany
przez niego wynik to także dobry prognostyk przez zbliżającymi się MŚ Seniorów...Z dobrej strony pokazał się też... Majid ASKARI (91, IRN) – 270* (125+145),
który w dwuboju kategorii wagowej do 56 kg ustanowił jedyny na tych
zawodach... rekord Iranu seniorów (*)

Wysłany przez Autor dnia @25-08-2014 o godz. 19:26:09 @ (271 odsłon)
(Czytaj więcej... | 4401 bajtów więcej | komentarze? | Z Iranu | Wynik: 0)

Z Rosji: REKORDY ROSJI W OSTATNIM DNIU MISTRZOSTW !
Z Rosji
W Groznym (RUS) zakończyły się „Mistrzostwa Rosji Kobiet i Mężczyzn”. W os- tatnim dniu zawodów padły 3 rekordy Rosji seniorów (*) a najlepsze wyniki w +105 kg M uzyskali: Aleksey LOVCHEV (89, Moskva; 140,55) – 468* (212*+ 256) – 475,6 pkt., Chingiz MOGUSHKOV (86, Moskva; 193,2) – 454 (213*+241) – 454,0 pkt., Dmitriy LAPIKOV (82, Kaliningrad; 131,1) – 436 (201+235) – 448,4 pkt. i Eduard MEZHGIKHOV (89, Kursk; 123,9) – 420 (190+230) – 437,3 pkt. > PEŁNE WYNIKI (pdf), FILMY (html), ZDJĘCIA (html), RELACJE VIDEO Z KATEGORII WAGOWYCH html)

Wysłany przez Autor dnia @24-08-2014 o godz. 19:47:28 @ (180 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2512 bajtów więcej | komentarze? | Z Rosji | Wynik: 0)

Z Rosji: REKORD ŚWIATA W GROZNYM !!!
Z Rosji
W Groznym (RUS) trwają „Mistrzostwa Rosji Kobiet i Mężczyzn”. W V dniu zawo- dów padł 1 rekord Rosji seniorów (*) a najlepsze wyniki uzyskali, w 94 kg M: Adam MALIGOV (93, Moskva; 92,8) – 397 (178+219) – 455,4 pkt., Rinat KIREEV (87, Ufa; 93,6) – 394 (175+219) – 450,3 pkt. i Maksim MIRONOV (86, Moskva; 93,85) – 377 (165+212) – 430,4 pkt. oraz 105 kg M: David BEDZHANYAN (88, Solnechnopo- dolsk; 104,65) – 426 (185+241*) – 466,1 pkt., którego wynik w podrzucie jest także o 3 kg lepszy od własnego, aktualnego rekordu świata z 2011 roku, Vasiliy POLOVNIKOV (86, Moskva; 103,3) – 416 (190+226) – 457,3 pkt., Maksim SHEYKO (88, Kholmsk; 104,25) – 416 (187+229) – 455,8 pkt. i Martin SABANCHIEV (89, Moskva; 104,3) – 416 (191+225) – 455,7 pkt. Dzisiaj ostatni dzień mistrzostw i rywalizacja w +105 kg M > WYNIKI, REKORD ROSJI BEDZHANYANA (html)

Wysłany przez Autor dnia @24-08-2014 o godz. 09:06:44 @ (208 odsłon)
(Czytaj więcej... | 3538 bajtów więcej | komentarze? | Z Rosji | Wynik: 0)

PS Informuje: NOWA MARKA SPRZĘTU DO PODNOSZENIA CIĘŻARÓW !!!
PS Informuje
Firma „Hampton Fitness Europe” - wyłączny dystrybutor na Europę i Azję wielu amerykańskich marek (Hampton Fitness, Quincy, Jacobs Ladder) proponuje dla całego środowiska podnoszenia ciężarów specjalną promocję. Kompletną 185 kg/190 kg sztangę o parametrach startowych można nabyć już za 1234 EURO. Co ważne, firma „Quincy” ma teraz gotowy nowy rodzaj talerzy startowych, które wytrzymują 50000 uderzeń (!), to aż o 70% więcej niż wyroby innych producentów. Mimo tak istotnej zmiany na plus, ceny produktów pozostają te same i zarów- no producent, jak i dystrybutor nie zdecydowali się na zmiany cen. Nowe produkty będą dostępne w sprzedaży już we wrześniu br, natomiast przedsprzedaż rusza już teraz !!!

Wszystkie produkty „Quincy Weightlifting” poddawane są rygorystycznym testom. Na począt- ku testy odbywały się w siedzibie „Quincy” w Nowym Jorku (USA), a następne producent zad- bał o testowanie jego produktów przez najlepszych ciężarowców na świecie. Przed wypusz- czeniem produktów do sprzedaży producent rozesłał kilkadziesiąt kompletów sztang „bez opłat” w celach testów do wielu federacji i klubów podnoszenia ciężarów. Wyniki testów były bardzo pozytywne, żaden gryf pomimo 1,5-rocznego użytkowania nie uległ jakiemukolwiek zniekształceniu. „Quincy Weightlifting” produkuje też wysokiej klasy pomosty do podnosze- nia ciężarów, na które z kolei najlepszy testem niech będzie opinia zawodników trenujących na nich na salach treningowych Mistrzostw Świata Seniorów w Podnoszeniu Ciężarówwe Wrocławiu. Jako jedyni na świecie „Quincy” wprowadziła na swoje produkty specjalną gwarancję pod nazwą „nowy produkt za zdjęcie”. W przypadku awarii naszych produktów (zdarza się to w poniżej 0,5% produktów) wyślemy ci nowy, bez zbędnych pytań i formalności. Wystarczy, że wyślesz nam ich zdjęcie, a nowy produkt w ciągu 24h będzie wysłany do Ciebie. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.quincyfit.com i kontaktu mailowego pod adresem info@quincyfit.com
Wysłany przez Autor dnia @23-08-2014 o godz. 17:00:16 @ (70 odsłon)
(komentarze? | PS Informuje | Wynik: 0)

Z Kraju: KS BUDOWLANI OPOLE Z XXIII TYTUŁEM MISTRZA POLSKI !!!
Z Kraju
Dzisiaj w Mroczy został rozegrany finałowy turniej „Drużynowych Mistrzostw Polski Mężczyzn”, w którym spotkały się najlepsze 4 zespoły po II rundach roz- grywek. Mistrzem Polski, notabene już po raz XXIII w historii został zespół KS Budowlani Opole, prowadzony przez trenera Ryszarda Szewczyka. Zespół z Opo- la okazał się najlepszy zarówno z Mroczy - 2012,0 pkt., jak i w całych rozgrywkach – 5869,2 pkt. Srebrny medal wywalczyła ekipa MGLKS Tarpan Mrocza – 5840,9 pkt. (1948,2 pkt.) a brązowy – CLKS Mazovia Ciechanów – 5833,4 pkt. (1951,1 pkt.), IV miejsce zajął CWSPC Zawisza Bydgoszcz – 5504,2 pkt. (1724,5 pkt.). Indywidualnie najlepszy wyniki zawodów uzyskali: powracający do wysokiej formy po operacji nadgarstka – Bartłomiej BONK (84, Budowlani; 104,4) – 443,5 pkt., Adrian ZIELIŃSKI (89, Tarpan; 93,0) – 380 (170+210) – 435,5 pkt., Tomasz ZIELIŃSKI (90, Tarpan; 94,5) – 370 (170+200) – 421,2 pkt., Daniel DOŁĘGA (88, Budowlani; 120,9) – 397 (177+220) – 415,8 pkt. i Jarosław SAMORAJ (94, Mazovia; 97,6) – 345 (160+185) – 412,5 pkt. (+25). Pozostałe turnieje I ligi „DMPM’2014” odbędą się w dn. 25-26.10.br wraz z „Mistrzostwami Polski Seniorów” > WYNIKI (pdf)

Wysłany przez Autor dnia @23-08-2014 o godz. 16:55:28 @ (264 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2 komentarze | Z Kraju | Wynik: 0)

Z Chin: II MŁODZIEŻOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE – DZIEŃ VI
Z Chin
W Nankinie (CHN) zakończył się turniej podnoszenia ciężarów, rozgrywany w ramach „II Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich”. W ostatnim dniu zawodów, w kategorii wagowej +85 kg M medale wywalczyli: Simon MARTIROSYAN (97, ARM; 110,98) – 391 (170+221*) – 419,5 pkt., który w podrzucie poprawił o 1 kg rekord świata juniorów U17 swojego rodaka Rubena Aleksanyana z 2007 roku, Tamas KAJDOCI (97, SRB; 120,54) – 336 (150+186) i Anthony COULLET (97, FRA; 132,68) – 327 (142 +185). Klasyfikację medalową za dwubój (K+M razem) wygrała TAJLANDIA (2-1-0) przed Chinami i Armenią (2-0-0), Rosją (1-3-0), KRLD (1-2-0), Egiptem (1-0-1), Tajwanem i Bułgarią (1-0-0), Uzbekistanem (0-1-1), Wietnamem, Indiami, Meksykiem i Serbią (0-1-0), Kazachsta- nem (0-0-2) oraz Łotwą, Tunezją, Włochami, Argentyną, Kolumbią, Ukrainą i Francją (0-0-1) > WYNIKI: +85 kg M (pdf)Podium medalistów w kategorii wagowej +85 kg M.Simon MARTIROSYAN (97, ARM) w rekordowej próbie podrzutu na 221* kg !
(foto: nanjing2014.org)

Wysłany przez Autor dnia @23-08-2014 o godz. 14:08:02 @ (82 odsłon)
(komentarze? | Z Chin | Wynik: 0)

Z Rosji: MISTRZOSTWA ROSJI KOBIET I MĘŻCZYZN – DZIEŃ I-IV
Z Rosji
W Groznym (RUS) trwają od kilku dni „Mistrzostwa Rosji Kobiet i Mężczyzn”. Podczas zawodów, które przebiegają na bardzo wysokim poziomie, w dotychczas zakończonych kategoriach wagowych, tytuły mistrzowskie wywalczyli, w 48 kg: Yana MOKHINA (96, Moskva; 47,4) – 165 (70+95) – 273,5 pkt., 53 kg: Elena SUK- HAR (89, Tarko-Sale; 52,9) – 193 (83+110) – 291,6 pkt., 58 kg: Elena SHADRINA (82, Chelya- binsk; 57,55) – 223 (100+123) – 315,8 pkt., 63 kg: Natalya KHLESTKINA (92, Cheboksary; 61,1) – 244 (108+136) – 331,1 pkt., 69 kg: Tima TURIEVA (92, Khimki; 65,65) – 263 (115+ 148) – 340,3 pkt., 75 kg: Nadezhda EVSTYUKHINA (88, Moskva; 74,95) – 280 (125+155) – 335,4 pkt. i w +75 kg: Yuliya KONOVALOVA (90, Moskva; 92,0) – 270 (120+150) – 294,9 pkt. wśród kobiet oraz w 56 kg: Gennadiy ZYKOV (89, Khimki; 55,45) – 248 (113+135) – 387,1 pkt., 62 kg: Pavel SUKHANOV (88, Khimki; 61,9) – 275 (125+150) – 398,2 pkt., 69 kg: Feliks KHALIBEKOV (90, Sankt Petersburg; 68,7) –306 (140+166) –  412,8 pkt., 77 kg: Mukhamad KHIBALOV (93, Groznyj; 76,9) – 347 (157+190) – 437,3 pkt. i w 85 kg: Artem OKULOV (94, Chusovoy; 84,9) – 373 (173+200) – 446,0 pkt. wśród mężczyzn. W sobotę (23.08) rywali- zacja w 94 i 105 kg M, natomiast w niedzielę (24.08) w +105 kg M > WYNIKI  

Wysłany przez Autor dnia @22-08-2014 o godz. 22:58:34 @ (214 odsłon)
(Czytaj więcej... | 9146 bajtów więcej | komentarze? | Z Rosji | Wynik: 0)

Z Azerbejdzanu: MISTRZOSTWA ŚWIATA KLUBÓW „ZIRVE” ZAKOŃCZONE !
Z Azerbejdzanu
W minioną środę w Khirdalan zakończyły się „I Mistrzostwa Świata Klubów ZIRVE”, połączone z „VIII Pucharem ZIRVE”, w których wystąpiły ogółem 22 kobiety i 81 mężczyzn z Azerbejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Gruzji, Iranu, Mołdawii, Rosji, Turcji, Ukrainy i… Polski. W trzecim dniu pobytu uczestnicy zawodów mieli możliwość wziąć udział w atrakcyjnej wycieczce do Baku, gdzie mogli m.in. podziwiać panoramę miasta, bulwar nadmorski, górujące nad miastem zbudowane w latach 2007-2012 za 350 mln. dolarów supernowoczesne „Baku Flame Towers” – trzy wieżowce (140, 160, 190 m wysokości) w kształcie płomieni imponująco iluminowane nocą, oddany do użytku w 2010 roku – najwyższy na świecie maszt (162 m) z flagą Azerbejdżanu o wymiarach 70 x 35 m, meczet Bibi Hejbat z XIII wieku, starówkę i XV-wieczny zajazd – karawanseraj. Warto też nadmienić, że tego dnia w Baku zanotowano, najwyższą od 50 lat temperaturę powietrza – 51 stopni w cieniu (!), pomimo nieziemskiego upału wycieczka była jednak bardzo udana. Po powrocie do Khirdalan odbył się również kongres „Zirve”, który poprowadził Prezydent „Zirve International Sport Clubs” – Pan Tofig Heydarov. Przekazał on m.in. informację, iż „Zirve” skupia obecnie 23 kluby w 9 państwach, zawody strefowe odbywać się będą 4 razy w roku, natomiast turnieje finałowe w sierpniu i grudniu. Ustalono też, że kolejna runda turniejów strefowych, w tym także polskie „Mistrzostwa Zirve”, powinna zostać rozegrana w dn. 13-15.10.br, z kolei finał w dn. 22-26.12.br w Khirdalan. W rozmowie z Prezydentem „Werksan” – Panem Kemalem Özkul ustalono też, że w najbliższym czasie, MLKS „Zirve” Terespol otrzyma sprzęt do podnoszenia ciężarów marki „Werksan” o wartości 100 tys. USD (m.in. pomost główny, pomosty treningowe, komplety sztang, gryfy kobiece i dziecięce itp.). W międzyczasie polska ekipa otrzymała też na miejscu 20 kpl. odzieży sportowej i dresów. W godzinach wieczornych, w kompleksie sportowo-rekreacyjnym „Zirve” odbył się również bezalkoholowy bankiet (wiadomo, kraj muzułmański), który na długo pozostanie w pamięci wszystkich jego uczestników ! Trzeba też przyznać, że wszystko to, co wydarzyło się w ostatnich dniach w Khirdalan odbyło się na światowym poziomie, którego nie powstydzi- łyby się niejedne „Mistrzostwa Świata Seniorów”. Poniżej trochę zdjęć ukazujących to wszyst- ko, co wydarzyło się we środę. Nasza ekipa wróciła szczęśliwie do domu we czwartek rano…Ekipa MLKS „Zirve” Terespol w Baku przed meczetem Sehitlik.Zbudowane w latach 2007-2012 za 350 mln. dolarów supernowoczesne
Baku Flame Towers” – trzy wieżowce (140, 160, 190 m wysokości )
w kształcie płomieni imponująco iluminowane nocą.Panorama Baku z bulwaru nadmorskiego.Bulwar nadmorski, a w tle......oddany do użytku w 2010 roku – najwyższy na świecie maszt (162 m)
z flagą Azerbejdżanu o wymiarach 70 x 35 m !W XIII-wiecznym meczecie Bibi Hejbat !Pamiątkowa fotka z ekipą turecką w podziemiach XV-wiecznego karawanseraju.Starówka Baku, jako żywo... z „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego,
w tle „Baku Flame Towers” - symbol nowoczesnej stolicy Azerbejdżanu !Ropa naftowa jest narodowym bogactwem Azerbejdżanu, która przynosi temu
krajowi miliardy dolarów dochodu... 20 z nich przeznacza się co roku, na rozwój
 infrastruktury i poprawę warunków społeczno-ekonomicznych obywateli
Azerbejdżanu. Baku jest dzisiaj interesującą mieszanką nowoczesności
i historycznej, wielowiekowej tradycji. Na zdjęciu, jeden z szybów naftowych,
których w samym Baku są setki. Co ciekawe, jeśli przynosi on mniej niż
20.000 USD dochodu dziennie, jest zamykany
, przynajmniej na jakiś czas...Po takiej wycieczce trudno nie być zadowolonym...W przepastnej siedzibie „Zirve International Sport Clubs” można było też podziwiać
makietę kompleksu sportowo-rekreacyjnego, który cały czas się rozbudowuje.Kongres „Zirve” poprowadził Prezydent „Zirve International Sport Clubs”
– Pan Tofig Heydarov
. „Zirve” skupia obecnie 23 kluby w 9 państwach !

Prezydent „Zirve International Sport Clubs” w swoim gabinecie... robi wrażenie.Na bankiecie...Puchary dla najlepszych ekip i zawodników a potem już tylko... występy artystyczne
i zabawa do białego rana !(zdjęcia: Marek Drzewowski)

Wysłany przez Autor dnia @22-08-2014 o godz. 21:16:50 @ (89 odsłon)
(komentarze? | Z Azerbejdzanu | Wynik: 0)

Z Chin: II MŁODZIEŻOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE – DZIEŃ V
Z Chin
W Nankinie (CHN) trwa turniej podnoszenia ciężarów, rozgrywany w ramach „II Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich”. W V dniu zawodów medale wywalczyli, w +63 kg K: Duanganksorn CHAIDEE (97, THA; 106,14) – 244 (106+138) – 254,8 pkt., Svetlana SHCHERBAKOVA (98, RUS; 69,29) – 228 (103+125) – 285,4 pkt. i Tatyana KAPUSTINA (98, KAZ; 84,98) – 228 (105+123) – 257,1 pkt., na dobrym VI miejscu uplasowała się ostatecznie nasza zawodniczka… Kinga KACZMARCZYK (97, POL; 78,05) – 204 (94+110) – 239,3 pkt. oraz w 85 kg M: Khetag KHUGAEV (97, RUS; 83,75) – 355 (164+191) – 427,4 pkt., Farhodbek SOBIROV (97, UZB; 83,93) – 321 (147+174) – 386,0 pkt. i Mohammed SHOSHA (97, EGY; 84,88) – 318 (140+178) – 380,3 pkt. W klasyfikacji medalowej za dwubój (K+M razem) prowadzenie objęła TAJLANDIA (2-1-0) przed Chinami (2-0-0), Rosją (1-3-0), KRLD (1-2-0), Egiptem (1-0-1), Tajwanem, Bułgarią i Armenią (1-0-0), Rosją (0-3-0), Uzbekistanem (0-1-1), Wietnamem, Indiami i Meksykiem (0-1-0), Kazachstanem (0-0-2) oraz Łotwą, Tunezją, Włochami, Argentyną, Kolumbią i Ukrainą (0-0-1). Jutro ostatni dzień zawodów i rywalizacja w +85 kg M > WYNIKI: +63 kg K, 85 kg M (pdf)Podium medalistek w kategorii wagowej +63 kg K. Poniżej... dość niezwykłe ujęcie
nieudanej próby podrzutu na 112 kg w wykonaniu reprezentantki Uzbekistanu
- Kamili ABDULLAEVEY (97, UZB), która ukończyła rywalizację na IX miejscu.
Choć podejście to wyglądało bardzo groźnie, zawodniczce nic się nie stało !
(foto: nanjing2014.org)Wysłany przez Autor dnia @22-08-2014 o godz. 10:52:18 @ (85 odsłon)
(komentarze? | Z Chin | Wynik: 0)

Z Chin: II MŁODZIEŻOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE – DZIEŃ IV
Z Chin
W Nankinie (CHN) trwa turniej podnoszenia ciężarów, rozgrywany w ramach „II Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich”. W IV dniu zawodów medale wywalczyli, w 63 kg K: Sara AHMED (98, EGY; 62,57) – 228 (103+125) – 304,4 pkt., Ana Lilia DURAN Ayon (97, MEX; 62,14) – 210 (90+120) – 281,7 pkt. i Sofiya ZENCHENKO (97, UKR; 62,89) – 208 (88+120) – 276,7 pkt. oraz w 77 kg M: Hakob MKRTCHYAN (97, ARM; 76,40) – 319 (142+177) – 403,5 pkt., Venkut Rahul RAGALA (97, IND; 76,47) – 316 (141+175) – 399,5 pkt. i Zhaslan KALIYEV (97, KAZ; 75,78) – 310 (139+171) – 394,0 pkt. W klasyfikacji medalowej za dwubój (K+M razem) prowadzą nadal CHINY (2-0-0) przed KRLD (1-2-0), Tajlandią (1-1-0), Tajwanem, Bułgarią, Armenią i Egiptem (1-0-0), Rosją (0-2-0), Wietnamem, Indiami i Meksykiem (0-1-0) oraz Łotwą, Uzbekistanem, Tunezją, Włochami, Argentyną, Kolum- bią, Kazachstanem i Ukrainą (0-0-1) > WYNIKI: 63 kg K, 77 kg M (pdf)

Wysłany przez Autor dnia @21-08-2014 o godz. 20:51:19 @ (83 odsłon)
(komentarze? | Z Chin | Wynik: 0)

Z Azerbejdzanu: MISTRZOSTWA ŚWIATA KLUBÓW „ZIRVE” – DZIEŃ II
Z Azerbejdzanu
W Khirdalan (AZE) trwają „I Mistrzostwa Świata Klubów ZIRVE”, połączone z „VIII Pucharem ZIRVE”. W II dniu zawodów najlepsze wyniki uzyskali: Rustam IMANZADE (98, AZE; 60,8) – 260 (120+140) – 381,4 pkt., Giorgi CKHEIDZE (97, GEO; 104,8) – 340 (155+185) –371,8 pkt. i Igor OBUXOV (98, UKR; 75,2) – 267 (110+157) – 340,8 pkt. w grupie juniorów U17, nasi reprezentanci: Mateusz SKULIMOWSKI (98, POL; 71,35) – 242 (110+132) – 318,8 pkt. i Kacper MAGIELNICKI (98, POL; 56,3) – 162 (72+90) – 251,8 pkt. odpowiednio na VIII i XIII miejscu.; Dadash DADASHBEYLI (96, AZE; 91,0) – 350 (160+190) – 405,0 pkt., Elkhan TEYMUROGLU (95, AZE; 74,9) – 307 (136+171) – 392,8 pkt. i Anton PLESNOY (96, UKR; 82,9) – 324 (144+180) – 392,1 pkt. wśród juniorów U20, Konrad ZIELONKA (96, POL; 70,5) – 255 (115+140) – 338,4 pkt. ostatecznie na IX miejscu, Artiom PIPA (92, MDA; 79,25) – 352 (157+195) – 436,3 pkt., Adrian ZBIRNEA (90, MDA; 107,8) – 392 (175+217) – 424,6 pkt. i Oleg CERNEI (90, MDA; 87,25) – 358 (165+193) – 422,4 pkt. w grupie seniorów. Dzisiaj jeszcze rywalizacja weteranów, których wyniki przekażemy w dniu jutrzejszym > WYNIKI  Dekoracja najlepszych seniorów „I Mistrzostw Świata Klubów ZIRVE”.
Całe podium dla reprezentantów Mołdawii !Dekoracja juniorów do lat 20 !Startujący w grupie juniorów U20 - Konrad ZIELONKA (96, POL) zajął ostatecznie
IX miejsce, na zdjęciu w ostatniej, udanej próbie rwania na 15 kg !Dekoracja najlepszych juniorów do lat 17 ! Wraz ze swoimi trenerami otrzymali oni
nagrody finansowe na poziomie dnia wczorajszego (750, 600 i 500 EUR) oraz
certyfikaty mieszkaniowe” na 3000, 2000 i 1000 manatów (waluta azerska).
Ich starsi koledzy z grupy juniorów U20 otrzymają certyfikaty o większej
wartości (5000, 3000 i 2000), natomiast seniorzy wyższe nagrody finansowe
(1000, 750 i 600 EUR) oraz certyfikaty (10000, 7500 i 5000 manatów).
Pula nagród finansowych w I edycji
Mistrzostw Świata Klubów ZIRVE
wynosi ogółem... 28.850 EUR (blisko 120 tys. zł)W grupie 17-latków wystąpiło dwóch zawodników MULKS Zirve Terespol: Mateusz SKULIMOWSKI (98, POL) i Kacper MAGIELNICKI (98). Zajęli oni odpowiednio
VIII i XIII miejsce. Na zdjęciach... w niezaliczonej przez sędziów próbie podrzutu
na 135 kg (powyżej) i udanej próbie rwania na 72 kg (poniżej).

Hostessy w ludowych strojach azerskich.Awers złotego i rewers srebrnego medalu „I Mistrzostw Świata Klubów ZIRVE
i „VIII Pucharu ZIRVEKilka słów podsumowania imprezy w Khirdalan dla... azerskiej telewizji !

Wysłany przez Autor dnia @19-08-2014 o godz. 11:24:22 @ (244 odsłon)
(Czytaj więcej... | 9395 bajtów więcej | komentarze? | Z Azerbejdzanu | Wynik: 0)

Z Chin: II MŁODZIEŻOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE – DZIEŃ III
Z Chin
W Nankinie (CHN) trwa turniej podnoszenia ciężarów, rozgrywany w ramach „II Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich”. W III dniu zawodów medale wywalczyli, w 58 kg K: CHIANG Nien-Hsin (97, TPE; 57,61) – 203 (88+115) – 287,2 pkt., Anastasiya PETROVA (97, RUS; 57,60) – 195 (85+110) – 275,9 pkt. i Sasha NIE- VAS (98, ARG; 57,02) – 178 (78+100) – 253,8 pkt. oraz w 69 kg M: Bozhidar Dimitrov AND- REEV (97, BUL; 68,65) – 300 (133+167) – 404,9 pkt., Vyacheslav YARKIN (97, RUS; 68,24) – 294 (134+160) – 398,3 pkt. i Andres M. CAICEDO Piedrahita (97, COL; 68,38) – 290 (132+ 158). W klasyfikacji medalowej za dwubój (K+M razem) prowadzą nadal CHINY (2-0-0) przed KRLD (1-2-0), Tajlandią (1-1-0), Tajwanem i Bułgarią (1-0-0), Rosją (0-2-0), Wietnamem (0-1-0) oraz Łotwą, Uzbekistanem, Tunezją, Włochami, Argentyną i Kolumbią (0-0-1) > WYNIKI: 58 kg K, 69 kg M (pdf)Sasha NIEVAS (98) - argentyńska niespodzianka na podium medalistek w 58 kg K.
O jej pierwszych, krajowych sukcesach „PSz” pisała już w styczniu 2013 roku,
vide link do artykułu (foto: nanjing2014.org)

Wysłany przez Autor dnia @19-08-2014 o godz. 10:37:09 @ (102 odsłon)
(komentarze? | Z Chin | Wynik: 0)

Z Rosji: MISTRZOSTWA ROSJI KOBIET I MĘŻCZYZN !
Z Rosji
Dzisiaj, 18.08.br w Groznym (RUS) rozpoczynają się „Mistrzostwa Rosji Kobiet i Mężczyzn”, w których planuje wystąpić 66 kobiet i 104 mężczyzn. Zawody te są jednocześnie ostatnim sprawdzianem kadry narodowej Rosji przed zbliżającymi się „Mistrzostwami Świata Seniorów” w Almaty (KAZ). Dzisiaj początek mistrzostw i rywalizacji w kategoriach wagowych do 48 kg K, 56 i 62 kg M, jutro (20.08) w 53 i 58 kg K oraz w 69 kg M, we czwartek (21.08) w 63 i 69 kg K oraz w 77 kg M, w piątek (22.08) w 75 i +75 kg K oraz w 85 kg M, w sobotę (23.08) w 94 i 105 kg M oraz w niedzielę (24.08) w +105 kg M. „PSzpostara się informować na bieżąco o przebiegu mistrzostw... > PROGRAM ZAWODÓW, LISTY STARTOWE: kobiety, mężczyźni (pdf)

TRANSMISJA VIDEO LIVE (wg programu zawodów > czas w Polsce -2h)Wysłany przez Autor dnia @19-08-2014 o godz. 08:45:24 @ (95 odsłon)
(komentarze? | Z Rosji | Wynik: 0)

Z Chin: II MŁODZIEŻOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE – DZIEŃ II
Z Chin
W Nankinie (CHN) trwa turniej podnoszenia ciężarów, rozgrywany w ramach „II Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich”. W II dniu zawodów medale wywalczyli, w 53 kg K: Rattanaphon PAKKARATHA (97, THA; 52,74) – 190 (81+109) – 287,7 pkt., JONG Chun Hui (98, PRK; 52,44) – 181 (81+100) – 275,4 pkt. i Nouha LAN- DOULSI (98, TUN; 52,24) – 175 (79+96) – 267,1 pkt. oraz w 62 kg M: PAK Jongju (97, PRK; 61,35) – 263 (120+143) – 383,2 pkt., Sakda MEEBOON (97, THA; 61,95) – 256 (112+144) i Mirko ZANNI (97, ITA; 61,69) – 255 (120+135), na wysokim V miejscu ukończył rywalizację Paweł BRYLAK (97, POL; 61,93) – 250*, 245* (109+141*, 136*) – 361,9 pkt., bijąc 4- krotnie dotychczasowe rekordy Polski juniorów U17 (!). Po II dniach zawodów, w klasy- fikacji medalowej za dwubój (K+M razem) prowadzą CHINY (2-0-0) przed KRLD (1-2-0), Tajlandią (1-1-0), Wietnamem (0-1-0) oraz Łotwą, Uzbekistanem, Tunezją i Włochami (0-0-1) > WYNIKI: 53 kg K, 62 kg M (pdf)Podium medalistek w kategorii wagowej do 53 kg K (powyżej)
i medalistów w 62 kg M (poniżej)
(foto: nanjing2014.org)
Wysłany przez Autor dnia @18-08-2014 o godz. 14:27:11 @ (100 odsłon)
(komentarze? | Z Chin | Wynik: 0)

Z Azerbejdzanu: MISTRZOSTWA ŚWIATA KLUBÓW „ZIRVE” – DZIEŃ I
Z Azerbejdzanu
W Khirdalan (AZE) rozpoczęły się „I Mistrzostwa Świata Klubów ZIRVE”, połą- czone z „VIII Pucharem ZIRVE”, w których występuje ponad 100 zawodniczek i zawodników z Azerbejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Turcji, Ukrainy i… Polski. W I dniu zawodów najlepsze wyniki uzyskali: Sabina AZIMOVA (00, AZE; 47,0) – 130 (57+73) – 217,1 pkt., Yayla GAMZA (00, TUR; 53,0) – 140 (64+76) – 211,2 pkt. i Nur Demir GIZEM (99, TUR; 51,2) – 127 (56+71) – 197,0 pkt. w grupie juniorek do lat 15, Natalia PRICSEPA (89, MDA; 76,5) – 239 (108+131) – 283,2 pkt., Milka MANEVA (85, BUL; 66,5) – 206 (91+115) – 264,4 pkt. i Elnara ABBASOVA (97, AZE; 62,45) – 178 (76+102) – 237,9 pkt. wśród seniorek, Kamila BRECZKO (94, POL; 52,5) – 132 (60+72) – 200,6 pkt. zajęła ostatecznie VIII miejsce; Kanan RAHIMOV (02, AZE; 27,3) – 77 (33+44) – 252,8 pkt., Yagub MANAFOV (02, AZE; 55,9) – 161 (73+88) – 251,6 pkt. i Omar JAVADOV (02, AZE; 29,4) – 81 (35+46) – 241,7 pkt. w grupie młodzików U12 oraz Huseyn ISMAYLOV (99, AZE; 75,95) – 270 (125+145) – 342,7 pkt., Ali MAMMADLI (99, AZE; 69,9) – 240 (110+130) – 320,2 pkt. i Kanan KHALILOV (99, AZE; 52,95) – 188 (88+100) – 306,9 pkt. w U15 > WYNIKI Dekoracja juniorów do lat 15 !Dekoracja młodzików do lat 12 !Dekoracja najlepszych zawodniczek w grupie seniorek... oraz ich trenerów. Poniżej,
na podium, pierwszy od lewej (najwyższy) - Velichko Cholakov (BUL)

Grupę seniorek wygrała zdecydowanie Natalia PRICSEPA (89, MDA),
na zdjęciu w najlepszej próbie podrzutu na 131 kg !Kamili BRECZKO (94, POL) w udanej próbie rwania na 55 kg ! W końcowej
klasyfikacji seniorek zajęła ostatecznie VIII miejsce !Marek Zielonka był zadowolony z występu swojej zawodniczki w Baku !Dekoracja zawodniczek w grupie juniorek do lat 15... z i bez oficjeli. Drugi od
prawej - Tofiq HEYDAROV - Prezydent Zirve International Sport ClubsNa najlepszych czekają atrakcyjne nagrody... puchary, medale, 750 EUR za I miejsce,
600 EUR za II i 500 EUR za III (dla zawodnika i trenera). Medaliści otrzymują także
certyfikaty mieszkaniowe” na 3000, 2000 i 1000 manatów (waluta azerska)... zaś
upragnione lokum uzyskają po zebraniu certyfikatów na łączną kwotę 25.000 manatów !Pierwszy podczas tych mistrzostw hymn azerski odegrano w stronę flagi oraz
portretu Ilhama Aliyeva - Prezydenta Republiki Azerbejdżanu a zarazem
Prezydenta Komitetu Olimpijskiego Azerbejdżanu.
Poniżej wyróżniające się logo ZIRVE POLSKA !Lekcja patriotyzmu wśród najmłodszych uczestników zawodów w Khirdalan (AZE)
podczas odgrywania hymnu azerskiego !Trochę folkloru...

Wysłany przez Autor dnia @18-08-2014 o godz. 12:37:51 @ (180 odsłon)
(Czytaj więcej... | 9899 bajtów więcej | komentarze? | Z Azerbejdzanu | Wynik: 0)

Z Azerbejdzanu: EKIPA MULKS ZIRVE TERESPOL DOTARŁA DO AZERBEJDŻANU !
Z Azerbejdzanu
Po blisko 6-godzinnej podróży lotniczej z Warszawy przez Kijów (UKR), polska ekipa przybyła do oddalonego od stolicy kraju - Baku o ok. 30 km Khirdalanu o godz. 2:00 w nocy,. Młodzi sztangiści MULKS Zirve Terespol wezmą udział w „I Mistrzostwach Świata Klubów ZIRVE”, połączonych z „VIII Pucharem ZIRVE”, w których bierze udział blisko 100 zawodniczek i zawodników z Azerbejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Turcji, Ukrainy i… Polski. Do Azerbejdżanu przyjechali także trener Marek Zielonka i Marek Drzewowski („PSz”). Kompleks sportowo-rekreacyjny w Khirdalan, będący jednocześnie światową bazą „Zirve International Sport Clubs” to wyjątko- wa lokalizacja a zarazem… wielki plac budowy. Znajduje się tu już m.in. szkoła, przedszkole, szpital, liczne kawiarnie i restauracje, place zabaw, basen, fitness, sauna, kino, dwie duże hale sportowe oraz wiele, wiele innych obiektów tzw. użyteczności publicznej, mających służyć zarówno sportowcom, jak i przyszłym mieszkańcom kompleksu „Zirve”. Co ciekawe ma ich być blisko 12.000, którzy wespół z przebywającymi tu stale ciężarowcami żyć będą w swoistej symbiozie. Poniżej, kilkanaście zdjęć ukazujących to dość niezwykłe miejsce:Kompleks sportowo-rekreacyjny w Khirdalan to jeden wielki plac budowy,
już niebawem zamieszka tu blisko 12.000 osób...W drodze na halę sportową, która usytuowana została...... w środku tej dość niezwykłej kamiennej góry.Wewnątrz znalazły się m.in. sala rozgrzewkowa na 10 pomostów...... każdy z mini-zapleczem socjalnym dla zawodnika i trenera (pokój odpoczynku,
toaleta z prysznicem itp.)Znalazł się tu także główny pomost „Zirve International Sport Clubs
z niezbędną infrastrukturą i widownią na około 300 osób !

Pamiątkowe zdjęcie ekipy MLKS Zirve Terespol, od lewej: trener Marek ZIELONKA,
Konrad ZIELONKA, Kacper MAGIELNICKI, Mateusz SKOLIMOWSKI i Kamila BRECZKO.Wszyscy członkowie polskiej ekipy zostali wyposażeni w koszulki polo
z niezwykle efektownym i rozpoznawalnym logo... ZIRVE POLSKA !Cześć sportowo-rekreacyjna „Zirve International Sport Clubs

Na lotnisku OKĘCIE w Warszawie...... i w Kijowie, przed kolejnym lotem do Baku (AZE)

Wysłany przez Autor dnia @18-08-2014 o godz. 11:40:10 @ (111 odsłon)
(komentarze? | Z Azerbejdzanu | Wynik: 0)

Z Chin: II MŁODZIEŻOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE – DZIEŃ I
Z Chin
Wczoraj, 17.08.br w Nankinie (CHN) rozpoczął się turniej podnoszenia ciężarów, rozgrywany w ramach „II Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich”. W I dniu zawodów medale wywalczyli, w 48 kg K: JANG Huihua (98, CHN; 47,30) – 193 (88+105) – 320,5 pkt., RI Songgum (97, PRK; 45,65) – 165 (72+93) – 282,9 pkt. i Rebeka KOHA (98, LAT; 47,57) – 165 (75+90) – 272,6 pkt. oraz w 56 kg M: MENG Cheng (97, CHN; 55,81) – 283* (128+155*) – 442,9 pkt., który dwukrotnie poprawiał rekordy świata juniorów U17 (*), NGUYEN Tran Anh Tuan (98, VIE; 55,54) – 243 (108+135) – 381,7 pkt. i Adkhamjon ERGASHEV (99, UZB; 55,91) – 243 (110+133) – 379,7 pkt. Po I dniu zawodów, w klasyfikacji medalowej za dwubój (K+M razem) prowadzą CHINY (2-0-0) przed KRLD i Wietnamem (0-1-0) oraz Łotwą i Uzbekistanem (0-0-1) > WYNIKI: 48 kg K, 56 kg M (pdf)MENG Cheng (97, CHN) został młodzieżowym mistrzem olimpijskim w kategorii
wagowej do 56 kg M, bijąc przy okazji dwa rekordy świata juniorów U17:
w podrzucie - 155* kg i dwuboju - 283* kg. Na zdjęciu... podczas
nieudanej próby podrzutu na 160 kg !Podium medalistów w kategorii wagowej do 56 kg M, poniżej... w 48 kg K !
(foto: nanjing2014.org)Wysłany przez Autor dnia @18-08-2014 o godz. 08:55:02 @ (102 odsłon)
(komentarze? | Z Chin | Wynik: 0)

Z Chin: MŁODZIEŻOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE - LISTY STARTOWE !
Z Chin
Jutro w Nanjing (CHN) rozpoczyna się turniej podnoszenia ciężarów, rozgrywany w ramach „II Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich”. Podczas zawodów, w których rywalizować będzie 50 dziewcząt i 59 chłopców, wystąpi także dwóch reprezentantów Polski: Paweł BRYLAK (97) w 62 kg M i Kinga KACZMARCZYK (97) w +63 kg M. Niespodzianką jest brak na listach startowych Selimkhana Abubakarova (97, KAZ) w +85 kg M, gdzie o złoty medal miał walczyć m.in. z Simonem Martirosyanem (97, ARM). Wobec braku tego pierwszego, tylko nieoczekiwany splot wydarzeń może pozbawić Ormianina złotego medalu... > LISTY STARTOWE (pdf)

Terminarz zawodów (wg czasu polskiego, -6 h)

17.08.br (niedziela):
08:30 - finał 48 kg K
12:00 - finał 56 kg M

18.08.br (poniedziałek):
08:30 - finał 53 kg K
12:00 - finał 62 kg M (Paweł BRYLAK/250 kg/IV-VI miejsce)

19.08.br (wtorek):
08:30 - finał 58 kg K
12:00 - finał 69 kg M

20.08.br (środa):
dzień wolny

21.08.br (czwartek):
08:30 - finał 63 kg K
12:00 - finał 77 kg M

22.08.br (piątek):
08:30 - finał +63 kg K (Kinga KACZMARCZYK/200/VII)
12:00 - finał 85 kg M

23.08.br (sobota):
12:00 - finał +85 kg M

Wysłany przez Autor dnia @16-08-2014 o godz. 21:30:12 @ (116 odsłon)
(komentarze? | Z Chin | Wynik: 0)

Z Serbii: MISTRZOSTWA SERBII SENIOREK I JUNIOREK U20 !
Z Serbii
W dn. 09.08.br w Loznica (SRB) odbyły się „Mistrzostwa Serbii Seniorek i U20”, połączone z „Akademickimi Mistrzostwami Serbii Kobiet”, w których wystapiły ogółem 23 zawodniczki. Podczas zawodów padło 13 rekordów Serbii: 4 seniorek (*), 3 U20 (**), 6 U17 i U15 (***) a najlepsze wyniki uzyskali, w 44 kg: Ana NEDEJKOVIĆ (04, SRB; 43,7) – 56*** (23***+33***), 48 kg: Tijana STEVANOVIĆ (93, SRB; 45,9) – 109* (48*+61*), 53 kg: Anica JOVANOVIĆ (94, SRB; 51,5) – 108* (48** +60**), 58 kg: Gorica KANKARASH (80, SRB; 58,0) – 146 (65+81) - 205,6 pkt., 63 kg: Sla- vica KOLIĆ (75, SRB; 58,1) – 82 (35+47), 69 kg: Jupit VRABEL (92, SRB; 67,4) – 109 (47+62), 75 kg: Kristina MACURA (92, SRB; 74,5) – 137 (65+72) oraz w +75 kg: Ana PERSIĆ (93, SRB; 103,6) – 158 (70+88) > WYNIKI (pdf)

Wysłany przez Autor dnia @15-08-2014 o godz. 09:30:42 @ (123 odsłon)
(komentarze? | Z Serbii | Wynik: 0)

Z Azerbejdzanu: MISTRZOSTWA ŚWIATA KLUBÓW „ZIRVE” !
Z Azerbejdzanu
W dn. 18-19.08.br w Khirdalan (AZE) odbędą się „I Mistrzostwa Świata Klubów ZIRVE”, połączone z „VIII Pucharem ZIRVE”, w których wystąpią najlepsze 24 zawodniczki (U15 i seniorki) oraz 72 zawodników (U12, U15, U17, U20, seniorzy i masters) wg rankingu Sinclaira „Zirve”. Wśród uczestników przedstawiciele Azer- bejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Mołdawii, Turcji, Ukrainy i Polski, reprezentowanej przez mło- dych ciężarowców MULKS Zirve Terespol. Nasz kraj reprezentować będą: Kamila BRECZKO (94) i Mateusz SKOLIMOWSKI (98) oraz Kacper MAGIELNICKI (98) i Konrad ZIELONKA (96), którzy przystąpią do rywalizacji z tzw. „dziką kartą”. Do Azerbejdżanu udadzą się także trener Marek Zielonka i Marek Drzewowski. „PSz” postara się informować na bieżąco o przebiegu zawodów, które będą również transmitowane za pośrednictwem telewizji „AAAF TV”, do której niebawem przekażemy też stosowny link. W ostatnim okresie czasu zostały też rozegrane „Mistrzostwa Zirve Ukrainy” oraz Mistrzostwa Zirve Mołdawii”, z wynikami których można się zapoznać klikając w nazwę w/w imprez > LISTA STARTOWA „MŚ ZIRVE” (pdf)Wysłany przez Autor dnia @11-08-2014 o godz. 21:00:40 @ (159 odsłon)
(komentarze? | Z Azerbejdzanu | Wynik: 0)

Z Chin: II MŁODZIEŻOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE !
Z Chin
Już niebawem, bo w dn. 17-23.08.br w Nankinie (CHN) zostanie rozegrany turniej podnoszenia ciężarów „II Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich”, w którym wys- tąpi ogółem 50 dziewcząt i 60 chłopców. Nasz kraj reprezentować będą: Kinga KACZMARCZYK (97, POL) w +63 kg DZ (zgłoszony ciężar – 200 kg/VI miejsce) i Paweł BRYLAK (97, POL) w 62 kg CH (250/IV-VI) > LISTY STARTOWE: dziewczęta, chłopcy (pdf), program zawodów (html)

Wysłany przez Autor dnia @08-08-2014 o godz. 20:23:19 @ (157 odsłon)
(komentarze? | Z Chin | Wynik: 0)

Z Kraju: XIX MEMORIAŁ WALDEMARA MALAKA !
Z Kraju
Dzisiaj w Gdańsku został rozegrany „XIX Memoriał Waldemara Malaka”, w którym wzięło udział 15 zawodników z Polski i Kaliningradu (RUS). Zwyciężył Adrian ZIELIŃSKI (89, Tarpan Mrocza; 93,5) – 386 (176+210) – 441,4 pkt. przed Danie- lem DOŁĘGĄ (88, KS Budowlani Opole; 119,0) – 400 (182+218) – 420,7 pkt., Łukaszem GRELA (86, AZS AJD Częstochowa; 95,5) – 360 (165+195) – 408,0 pkt. i Krzysztofem KLICKIM (90, CLKS Mazovia Ciechanów; 168,0) – 382 (170+212) – 382,2 pkt. Weteran memoriałowych występów w Gdańsku – Robert DOŁĘGA (78, Orlęta Łuków; 110,0) – 338 (150+188) – 363,7 pkt., który startował już po raz XIII… ostatecznie na VII miejscu. Niestety, tym razem organizatorzy zawiedli, zapominając zupełnie o „PSz”, która od kilku dni przebywa poza granicami kraju. Prośba o wyniki zakończyła się… odesłaniem na stronę PZPC, gdzie ów plik z wynikami… nie otwiera się z powodu uszkodzenia (!). Jeśli tak mają wyglądać nowe zasady komunikacji PZPC z mediami to gratulacje… > WYNIKI (jpg)Pamiątkowe zdjęcie uczestników XIX edycji „Memoriału Waldemara Malaka
(źródło: PZPC)

Wysłany przez Autor dnia @02-08-2014 o godz. 20:49:25 @ (239 odsłon)
(komentarze? | Z Kraju | Wynik: 0)

Ze Szkocji: XX IGRZYSKA WSPÓLNOTY BRYTYJSKIEJ 2014 – DZIEŃ VII
Ze Szkocji
W Glasgow (SCO) zakończył się turniej podnoszenia ciężarów, rozgrywany w ramach „XX Igrzysk Wspólnoty Brytyjskiej” (Commonwealth Games). W ostat- nim dniu zawodów padł 1 rekord igrzysk (*) a medale w +105 kg M wywalczyli: George KOBALADZE (CAN) – 400 (171+229*), Itte DETENAMO (NRU) – 396 (174 +222) i Damon KELLY (AUS) – 388 (168+217). Klasyfikację medalową za dwubój (K+M razem) wygrały INDIE (3-4-5) przed Nigerią (2-4-1), Kanadą (2-0-2), Papuą Nowa Gwinea (2-0-0), Nową Zelandią (1-1-1), Malezją (1-1-0), Anglią (1-0-1), Cyprem, Kamerunem i Kiribati (1-0-0), Samoa Zachodnim (0-2-1), Australią (0-1-2), Sri Lanką i Nauru (0-1-0) oraz Walią i Fidżi (0-0-1) > WYNIKI: +105 kg M (html)George KOBALADZE (CAN) sięgnął o drugi dla Kanady złoty medal na turnieju
podnoszenia ciężarów „XX Igrzysk Wspólnoty Brytyjskiej

Wysłany przez Autor dnia @02-08-2014 o godz. 07:33:39 @ (168 odsłon)
(komentarze? | Ze Szkocji | Wynik: 0)

Z Armenii: „POLSKA SZTANGA” W ARMENII !
Z Armenii
W dniu dzisiejszym, „Polska Sztanga” odwiedziła bazę wysokogórską kadry na- rodowej Armenii w Tsaghkadzor (1841 m n. p.m.), gdzie trenowały aktualnie zawodniczki przygotowujące się do listopadowych „Mistrzostw Świata Seniorów” w Almaty (KAZ). W zgrupowaniu bierze udział 7 zawodniczek i trener kadry narodowej kobiet – Artashes Nersisyan a w spotkaniu, które przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze, wziął także udział Wiceprezydent Federacji Podnoszenia Ciężarów Armenii – Vahan Khechanyan. Po jego zakończeniu był także czas na zwiedzanie średniowiecznego monastyru Keczaris z XI-XII w. i przejazd wyciągiem krzesełkowym na górę Techenis (2850 m n.p.m.). Poniżej kilka zdjęć z wakacyjnego wypadu do Tsaghkadzor.Pamiątkowe zdjęcie kadry narodowej kobiet Armenii, od lewej kolejno: Hripsime
POGHOSYAN
(98), Elen GRIGORYAN (88), Izabella YAYLYAN (95), Hripsime
KHURSHUDYAN
(87), Marek Drzewowski (Polska Sztanga), Anna GOVELYAN (89),
Artashes Nersisyan (trener), Vahan Khechanyan (wiceprezydent federacji Armenii),
Meline DALUZYAN (88) i Kristine PETROSYAN (92)Trener kadry narodowej kobiet – Artashes Nersisyan i Wiceprezydent Federacji
Podnoszenia Ciężarów Armenii – Vahan Khechanyan.Hripsime KHURSHUDYAN (87)

Średniowieczny monastyr Keczaris z przełomu XIXII w.W drodze na górę Techenis (2850 m n.p.m.)

Wysłany przez Autor dnia @31-07-2014 o godz. 21:43:24 @ (201 odsłon)
(komentarze? | Z Armenii | Wynik: 0)

Ze Szkocji: PIERWSZY PRZYPADEK DOPINGU W GLASGOW… W CIĘŻARACH !
Ze Szkocji
Wczoraj w Glasgow (SCO) poinformowano o pierwszym podczas tegorocznych „XX Igrzysk Wspólnoty Brytyjskiej” (Commonwealth Games) przypadku dopin- gu, niestety w podnoszeniu ciężarów. Pozytywny wynik kontroli antydopingo- wej nie przeszła złota medalistka w kategorii wagowej do 53 kg - Chika AMALAHA (97, NGR), w organizmie której stwierdzonoamiloride” i „hydrochlorothiazi- de” z grupy diuretyków i środków maskujących (S5), znajdujących się na liście środków zabronionych WADA. Młoda Nigeryjka zdecydowała się na przebadanie próbki „B”, co ma nastąpić w Londynie, 30.07.br. Wobec dyskwalifikacji Amalahy zmieniła się także kolejność na podium w 53 kg K… wygrała Dika TOUA (PNG) – 193 (82+111*) przed Santoshi MATSA (IND) – 188 (83+105) i Swati SINGH (IND) – 183 (83+100). W zakończonej wczoraj wieczorem kategorii do 105 kg M najlepszy był David KATOATAU (KIR) – 348 (148+200), II był Stanislav CHALAEV (NZL) – 341 (155+186) a III – Benjamin WATSON (ENG) – 337 (157+180). W klasyfikacji medalowej za dwubój (K+M razem), po XIV kategoriach wagowych na prowadzenie wyszły INDIE (3-4-5) przed Nigerią (2-4-1) i Papuą Nowa Gwinea (2-0-0), Nową Zelandią (1-1-1), Malezją (1-1-0), Kanadą (1-0-2), Anglią (1-0-1), Cyprem, Kamerunem i Kiribati (1-0-0), Samoa Zachodnim (0-2-1), Australią (0-1-1), Sri Lanką (0-1-0) oraz Walią i Fidżi (0-0-1). Dzisiaj finał +105 kg M i zakończenie ciężarowego turnieju > WYNIKI: 53 kg K, 105 kg M (html)Chika AMALAHA (97, NGR) jest pierwszą zawodniczką, której podczas „XX Igrzysk
Wspólnoty Brytyjskiej
” nie udało się przejść kontroli antydopingowej... straciła
złoty medal, 2 rekordy Igrzysk Commonwealthu, honor i niewątpliwą sławę !

Wysłany przez Autor dnia @31-07-2014 o godz. 08:20:16 @ (181 odsłon)
(komentarze? | Ze Szkocji | Wynik: 0)


SZUKAJ
10 lat PSz

FACEBOOK

SENIOR GAMES 2014

CHALLENGE
XXIV CHALLENGE
ZŁOTEJ SZTANGI
01.07.2014

KOBIETY
197 - Sylwia Oleśœkiewicz (Omega Kleszczów)
107 - Maria Wrzosek (MLKPC Sokołów Podl.)
102 - Kinga Kaczmarczyk (Tytan Oława)
95 - Marzena Karpińska (Znicz Biłgoraj)
90 - Patrycja Piechowiak (Budowlani N.Tomyśœl)

80 - Ewa Mizdal (Unia Hrubieszów)

MĘŻCZYNI
202 - Piotr Kudłaszczyk (Budowlani N.Tomyśœl)
125 - Adrian Zieliński (Tarpan Mrocza)
97 - Filip Komorniczak (Narew Pułtusk)
95 - Tomasz Zieliński (Tarpan Mrocza)
94 - Jarosław Samoraj (Mazovia Ciechanów)
74 - Patryk Słowikowski (Mazovia Ciechanów)

KLASYFIKACJA KLUBOWA

KOBIETY
197 - Omega Kleszczów
194 - MLKPC Sokołów Podl.
144 - Mazovia Ciechanów
136 - Tytan Oława
111 - WLKS Siedlce

110 - Lechia Sędziszów Młp.

MĘŻCZYNI
299 - Zawisza Bydgoszcz
280 - Tarpan Mrocza
275 - Mazovia Ciechanów
209 - Budowlani N.Tomyśœl
154 - Budowlani Opole
137 - Narew Pułtusk

MULTIMEDIA

Transmisje video realizowane
przez Leszka Kołeckiego

GALERIE

paliswiat14.jpg
paliswiat14.jpg


paliswiat~0.jpg
paliswiat~0.jpg


2014MG.png
2014MG.png


2014pulawy_lukow.jpg
2014pulawy_lukow.jpg


pulawyZIRVE.jpg
pulawyZIRVE.jpg


2014pulawyU17_do56.jpg
2014pulawyU17_do56.j ...


asgari125.jpg
asgari125.jpg


behdad254.JPG
behdad254.JPG


martirosyan221a.jpg
martirosyan221a.jpg


martirosyan221.jpg
martirosyan221.jpgSTRONY KLUBOWE
      
     
     
        

     
    
   
   

BANERY
KALKULATOR SINCLAIR'A
Mężczyzna: Kobieta:
Waga:
Dwubój:
Punkty:

ZAGRANICZNE STRONY KLUBOWE

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY
DO POBRANIA


JĘZYKIMarek Drzewowski tel. 602 213 952 GG 1961590 e-mail: baleno@poczta.onet.pl
Łukasz Paliświat tel: 608 472 689 e-mail: lukaszpaliswiat@gmail.com


Administracja

Tworzenie strony: 0.21 sekund :: Zapytania do SQL: 201